240.000 kroner til trafikksikkerhetstiltak i Vestfold

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Vi ønsker å støtte gode lokale initiativ som kan bidra til at vi når nullvisjonen. Derfor får MA – rusfri trafikk Vestfold, og Tangenlia vel og veilag til sammen 240.000 kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet. I år deles det ut totalt fem millioner kroner til 30 prosjekter over hele landet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. For at vi skal klare å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken, er lokale tiltak, som MA – rusfri trafikk Vestfold og Tangenlia vel og veilags bidrag, svært viktige. Vi har prioritert å støtte prosjekter som er innenfor de ulike satsingsområdene vi har på trafikksikkerhet, blant annet barn og unge, MC, eldre og syklister, sier Nygård.

I år har disse prosjektene fått midler:

MA – rusfri trafikk Vestfold tildeles 20.000 kroner for å dekke utgifter knyttet til å stå på stand. Organisasjonen skal delta på to bilmesser og ha stand på tre kjøpesentre hvor de deler ut reflekser og lar publikum prøve promillebriller.

Tangenlia vel og veilag tildeles 220.000 kroner til å bytte ut og sette i stand veilysene i gaten. Veien brukes flittig av skolebarn og binder kyststien sammen med nærliggende lysløyper som benyttes av lokale idrettslag.

Oversikt over alle tilskuddsmottakere i 2024 finnes her

Om tilskuddsordningen:

Siden 2013 har Samferdselsdepartementet administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken – nullvisjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *