635 fikk sin straff i januar

31. januar var det 3.012 innsatte i norske fengsler. I januar 2024 ble det iverksatt 635 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 307 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 200.

31. januar 2024 var belegget i fengsel på 81 prosent med totalt 3.012 innsatte.Kriminalomsorgen har ikke som mål å ha 100 prosent belegg, da det alltid skal være ledige varetektplasser og mulighet for å flytte domfelte mellom fengsler.

Januar 2023 Januar 2024
Antall innsatte 3045 3012
Antall i varetekt 656 (22 prosent) 725 (24 prosent)
Utenlandske statsborgere 805 (26 prosent) 790 (26 prosent)
Kvinnelige innsatte 194 (6,4 prosent) 163 (5,4 prosent)
Antall forvaringsdømte 148 menn9 kvinner 143 menn8 kvinner
Innsatte personer under 18 år 4 7
Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år 83 80

Av de syv innsatte under 18 år, sitter to på dom og fire sitter i varetekt. Alle syv sitter ved ungdomsenheter.

Soningskø

Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.KDI forventer at køen vil holde seg stabilt på om lag 200 dommer også i tiden fremover.

Januar 2023 Januar 2024
Soningskø (ubetingede dommer) 131 237
Antall i soningskøen som avventer soning med elektronisk kontroll (fotlenke) 9 14

Måneden før, desember 2023, var soningskøen på 216 ubetingede dommer.

Isolasjon/UtelukkelserRapport for januar 2024 ligger vil bli vedlagt neste måneds nøkkeltall (publiseres medio mars 2024).

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

SoningsoverføringDet ble gjennomført 2 soningsoverføringer i januar.

Straffegjennomføring i samfunnet

I januar 2024 ble det iverksatt 635 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en økning på 4 prosent sammenlignet med januar 2023, da 611 straffegjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 307 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 200.

Tallene viser en økning for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med januar 2023. Økningen er størst for bøtetjeneste, som øker fra 4 til 15 iverksatte saker. Videre ser vi at straffegjennomføring i institusjon (§ 12) øker med 50 prosent, mens narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) øker med 36 prosent. Program mot ruspåvirket kjøring øker med 18 prosent, og samfunnsstraff viser en økning på 11 prosent.

Prøveløslatelse med møteplikt synker med 23 prosent, mens elektronisk kontroll synker med 5 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i januar 2024 var på 16 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform Iverksatte saker Aktive saker
jan.24 jan.23 Andel kvinner
Elektronisk kontroll 307 322 17 % 339
Samfunnsstraff 200 180 16 % 917
Prøveløslatelse med møteplikt 30 39 0 % 270
Program mot ruspåvirket kjøring 45 38 24 % 387
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) 18 12 17 % 111
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 19 14 5 % 288
Bøtetjeneste 15 4 13 % 43
Hjemmesoning (§ 16) 1 2 0 % 6
Totalt 635 611 16 % 2361

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker januar 2024 og januar 2023. Hele tall og prosent.

Andel unge under 25 år

I januar 2024 ble det iverksatt 154 straffegjennomføringer i samfunnet for aldersgruppen under 25 år. Dette utgjør 24 prosent av det totale antallet gjennomføringer.

Elektronisk kontroll var den mest iverksatte straffegjennomføringsformen i aldersgruppen 15-24 år med 72 iverksettelser, fulgt av samfunnsstraff med 69 iverksettelser.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Straffegjennomføringsform januar 2024 15-17 år 18-24 år 25-40 år 40 år + Andel under 25 år
Elektronisk kontroll 0 72 110 125 23 %
Samfunnsstraff 6 63 68 63 35 %
Prøveløslatelse 0 7 12 11 23 %
Bøtetjeneste 0 1 10 4 7 %
Program mot ruspåvirket kjøring 0 5 12 28 11 %
Narkotikaprogram (ND) 0 0 10 9 0 %
Hjemmesoning (§16) 0 0 1 0 0 %
Totalt 6 148 223 240 24 %

Tabell 2. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og alder. Iverksatte saker januar 2024. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i januar 2024 er 45 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 15 prosent og narkotika- og rusmiddellovbrudd med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 3.

Lovbruddskategori Andel
Trafikklovbrudd 45,1 %
Økonomi 14,6 %
Narkotika/rus 12,3 %
Vold 8,9 %
Lov og orden 7,1 %
Annet 5,3 %
Vinningskriminalitet 3,7 %
Seksuallovbrudd 2,9 %

Tabell 3. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori i januar 2024. Tallene er oppgitt i prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *