Å få ned veiforfallet gir 27 milliarder i gevinst

Nok penger til å få ned vei-forfallet vil gi store gevinster for samfunnet. – Det smaker mye mer enn det koster å holde veinettet ved like, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Både på riks- og fylkesveier gir vedlikehold av veiene mer tilbake enn investeringene koster. Det viser analyser fra Transportøkonomisk institutt og Oslo Economics. Gevinsten for samfunnet er på henholdsvis 15 og 12 milliarder kroner, hvis det brukes nok midler fremover til å ta igjen forfallet på veiene.

–  Store deler av veinettet er nedslitt og med en standard som ikke er tilpasset trafikken vi har i dag. Bedre veistandard vil gi bedre fremkommelighet og øke trafikksikkerheten, sier Handagard. –  Å utsette vedlikehold, gjør veiene sårbare for stadig større skader. En vei som blir rast på, kan da rase vekk.

Forfallet er størst på fylkesveiene

Derfor mener NAF midlene til fylkesvei må økes betydelig i Nasjonal transportplan. Planen er nå på høring.

– Det må satses kraftig for å få vekk forfallet på fylkesveiene, det er der behovet er størst. Forfallet er på 100 milliarder, sier Handagard. – Både trafikksikkerhet, miljø og kostnader for samfunnet peker på at mer penger til vedlikehold er det grepet som må tas når planen skal behandles i Stortinget, sier hun.

Vedlikehold mer lønnsomt enn nybygging

Mange store samferdselsutbygginger gjennomføres til tross for at de har negativ nytte for samfunnet. De koster altså mer å bygge ut enn samfunnet får tilbake i form av økt fremkommelighet, trafikksikkerhet eller at miljømål nås.

–  Ved å peke på de store gevinstene samfunnet får ved å vedlikeholde veiene bedre, håper vi å bidra til å løfte debatten. Nasjonal transportplan blir ofte en kamp om ja eller nei til de enkelte prestisjeprosjektene. Vi mener helheten må ivaretas, og da er bedre vedlikehold en soleklar vinnersak som politikerne kan samle seg om, sier Handagard.

NAF mener Regjeringen har tatt et tøft valg når de prioriterer ned flere store prosjekter. De største veiprosjektene innebærer høye bompenger, økte klimagassutslipp og store naturinngrep.

–  Men hvis ikke potten til fylkesveiene økes betydelig, vil folk fortsatt kjøre på nedslitte, trafikkfarlige veier langt inn i fremtiden. Fylkene klarer ikke å prioritere nok penger i dag, og nå ser vi hvor stor gevinst vi kan få ved å øke bevilgningene, sier Handagard.

Regjeringen har foreslått å øke tilskuddene til fylkesvei med 1 milliard i første periode (2025-2030) og 1,6 milliarder i andre periode (2031-2036). Disse midlene er ikke øremerkede. Ifølge estimater fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), trenger fylkene å bruke 1 – 1,5 milliarder mer enn i dag hvert år, kun for å stanse forfallet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *