Ansetter to viserektorer og tre dekaner

USNs styre vedtok i dag å tilby fireårige åremålsstillinger til Stephan Hamberg, Cecilie Varsi, Per-Ludvik Kjendlie, Heidi Ormstad og Elisabet Syverud.

Det er både nye og velkjente navn blant de fem som blir viserektorer og dekaner på USN fra sommeren 2024:

Stephan Hamberg
  • Stephan Hamberg får tilbud om stillingen som ny viserektor for utdanning, mangfold og internasjonalisering.

Hamberg kommer fra Høyskolen Kristiania, der han er dekan med ansvar for forskerutdanningen og med plass i rektors ledergruppe. Hamberg har en ph.d-grad i statsvitenskap fra University of Washington. Han har lang og bred erfaring fra sektoren, både i Norge og i Nokut, og har hatt lange forskningsopphold i Ghana og Kenya.

Fra 2015 til 2021 var Hamberg ansatt i Nokut, der han arbeidet med evaluerings- og utviklingsprosjekter og hadde ansvar for nasjonale eksamener for sykepleie- og grunnskolelærerutdanning. Han var også med i akkrediteringen av USN som universitet.

Heidi Ormstad
  • Heidi Ormstad fortsetter som viserektor for forskning, bærekraft og omstilling

Ormstad kom til USN fra OsloMet i 2020, der hun var ansatt som professor i helsevitenskap. Hun har en doktorgrad i immunologi fra UiO. Fra 2013-2019 var hun ansatt som professor i biomedisin ved Fakultet for helse og sosialvitenskap ved USN, og fra 2020 har hun vært viserektor for forskning.

Ormstad har også erfaring som forskningsleder ved Vestre Viken helseforetak fra 2007- 2012. I denne tiden hadde hun også en ii-stilling ved Høgskolen i Buskerud, en av institusjonene som senere har blitt USN.

Cecilie Varsi

Varsi, som innehar professortittel og en ph.d-grad i sykepleie fra Universitetet i Oslo, er nå fungerende dekan på HS-fakultetet.

Varsi kom til USN som visedekan for forskning i 2021. Hun har tidligere vært ansatt som forsker og seniorforsker på Oslo universitetssykehus. Hun har klinisk erfaring fra Rikshospitalet, blant annet som avdelingsoversykepleier, før hun i 2007 gikk over til forskningsarbeid.

 

Elisabet Syverud
  • Elisabet Syverud blir dekan på Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Syverud er nå instituttleder for Institutt for realfag og industrisystemer på USN.

Hun har en ph.d-grad i turbomaskinteknologi fra NTNU og mastergrad i flyteknikk fra University of Kansas i USA.

Hun har lang erfaring innenfor systemteknikk, produktutvikling, anlyse og ledelse fra industrien.

Syverud kom til USN i januar 2019 som førsteamanuensis i Systems Engineering.

Per-Ludvik Kjendlie
  • Per-Ludvik Kjendlie fortsetter som dekan på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Kjendlie tiltrådte som dekan på HIU i 2020, og får nå tilbud om å fortsette i fire nye år.

Han har tidligere vært professor ved Politihøgskolen og avdelingsleder med ansvar for bachelorutdanningen i Stavern.

Kjendlie har en ph.d-grad i idrettsvitenskap.

Alle kandidatene tiltrer stillingen 1. august. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *