Antall mottakere av uføretrygd øker

13 prosent av befolkningen i Vestfold og Telemark mottok uføretrygd i fjerde kvartal 2023. Dette var en høyere andel enn gjennomsnittet i landet, som var 10,3 prosent.

Andelen uføre under 30 år var høyest i landet. Mens 3,7 prosent av den unge befolkningen mottok uføretrygd i Vestfold og Telemark var andelen i landet 2,6 prosent.

En liten økning

35.062 personer i Vestfold og Telemark mottok uføretrygd i desember 2023. Dette var 141 flere enn året før, og 48 flere enn i 3. kvartal.

Andelen uføre kvinner i Vestfold og Telemark var 15,6 prosent, mens andelen for menn var 10,5 prosent. Tendensen med flere kvinnelige enn mannlige mottakere er lik som i andre helserelaterte ytelser, som sykepenger og arbeidsavklaringspenger

Det er store ulikheter mellom andel uføremottakere i kommunene. Nome hadde høyest andel med 15,9 prosent, mens andelen i Notodden var 15,8 prosent. Kommunene med lavest andel var Vinje med 9,6 prosent og Tønsberg med 10,5 prosent.

 Flere uføre jobber

Av alle som mottar uføretrygd i Vestfold og Telemark har 18,7 prosent samtidig et arbeidsforhold.

Det har vært en økning av de som jobber samtidig som de mottar uføretrygd blant de under 30 år. I juni 2020 jobbet 8,7 prosent av de unge samtidig som de mottok uføretrygd, mens det i juni 2023 var 15,8 prosent.

– Det er bra at stadig flere av de uføre også jobber. For enkeltpersoner er det positivt å være i så mye aktivitet man har mulighet til, tross helseutfordringer. Det er også positivt for samfunnet at flest mulig bidrar i arbeidslivet. Det kan være ulike årsaker til at flere jobber. Endringer i regelverket har gjort det lettere å kombinere arbeid med uføretrygd. Dessuten har etterspørselen etter arbeidskraft vært stor de siste årene, og NAV har gitt støtte til flere varige tilrettelagte arbeidsplasser, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *