Bedrifter viser økt forretningsoptimisme

Dun & Bradstreet lanserte i dag rapporten Global Business Optimism Insights for andre kvartal 2024. Den nyeste kvartalsrapporten fremhever en vedvarende positiv trend i den globale forretningsutsikten, med en økning på 5.4 prosent i Dun & Bradstreets globale forretningsoptimismeindeks.

Til tross for den generelle optimismen, viser rapporten en vedvarende nedgang i tilliten i den globale forsyningskjedeindeksen, som falt med 8 prosent i Q2, etter en nedgang på 6 prosent i Q1. Hovedårsaken til denne nedgangen er at forsendelser blir omdirigert som følge av geopolitiske hendelser langs viktige handelsruter. Dun & Bradstreets data viser at én av syv bedrifter opplever at deres virke er blitt påvirket av forstyrrelser i forsyningskjeden. Imidlertid tilpasser bedriftene seg ved å aktivere beredskapsplaner og utvide sin leverandørbase over ulike regioner.

-Den fortsatte økningen i optimisme tyder på at bedrifter gjenvinner stabilitet etter å ha håndtert inflasjonspress og global pengepolitisk innstramning», sier Kari Mette Almskog, kommersiell direktør i Dun & Bradstreet i Norge. -Dagens forsyningskjeder står overfor risikoer fra ustabile handelsforbindelser, geopolitiske spenninger og ekstremvær. Bedrifter benytter i økende grad data for å identifisere muligheter for å flytte produksjonen tilbake til, eller nærmere hjemlandet til bedriften, eller flytte produksjonen til samarbeidsland.

De viktigste funnene fra de fem indeksene viser:

  • Den globale forretningsoptimismeindeksen (Global Business Optimism Index) økte med 5.4 prosent. Bedrifter føler seg mer optimistiske med hensyn til det globale makroøkonomiske miljøet, spesielt med tanke på inflasjon. For første gang siden undersøkelsen ble lansert i 2023, er bedrifter optimistiske med tanke på inngangskostnadene, noe som hjelper til med å øke optimismen for produsenter globalt.
  • Den globale forsyningskjedeindeksen (Global Supply Chain Continuity Index) fortsetter å synke og falt med 8 prosent. Geopolitiske spenninger fører til forsyningskjedeforstyrrelser langs store handelsruter, noe som tvinger bedrifter til å velge lengre alternative ruter. Nesten én av syv bedrifter øker investeringene i risikostyring av forsyningskjeden for å redusere forstyrrelsene.
  • Den globale finansielle tillitsindeksen (Global Business Financial Confidence Index) var i hovedsak uendret for Q2 2024, med en nedgang på 0.4 prosent. Bedriftene forblir optimistiske med hensyn til driftsforholdene som støtter balansen. Blant utviklede økonomier falt indeksen med 2.3 prosent, men forbedret seg med 5.5 prosent for fremvoksende økonomier.
  • Den globale investeringstillitsindeksen (Global Investment Confidence Index) falt med 5.4 prosent. Den største nedgangen var blant små bedrifter i utviklede økonomier, med en nedgang på 17 prosent. Indeksnedgangen signaliserer en justert enighet om at de største sentralbankene i utviklede økonomier vil innføre løsere pengepolitikk rundt midten av året – senere enn tidligere antatt – noe som forsinket investeringsbeslutninger. Nesten én av seks bedrifter rapporterer at nylige geopolitiske hendelser har hindret deres investeringsplaner.
  • Den globale ESG-indeksen (Global Business ESG Index) sank med 3 prosent, til tross for at bedrifter opprettholder en positiv holdning til bærekraft. Troen på ESG i både utviklede og fremvoksende økonomier sank med 3 prosent, selv om de tidligere opprettholder et høyere nivå av optimisme.

*Beskrivelser og informasjon om indeksene finnes på side 25 i rapporten.

-Optimismen når det gjelder inngangskostnader har nådd en historisk høyde, noe som bidrar til en bølge av optimisme blant produsenter over hele verden, som har økt med 17 prosent. Likevel har vedvarende geopolitiske spenninger hatt betydelige innvirkninger på forsyningskjedene, og nå kan de også hindre investeringsbeslutninger. Ettersom halvparten av verdens befolkning skal stemme i 2024, forventes det at bedrifter vil overvåke det politiske landskapet gjennom året nøye. Det er nødvendig for dem å forberede seg på å navigere gjennom disse utfordringene, sier Kari Mette Almskog, kommersiell direktør i Dun & Bradstreet i Norge.

Global indeks Q2 2024 Q1 2024 Endring Q2 2024/Q1 2024
Forretningsoptimismeindeksen 60,2 57,1 5,4%
Forsyningskjedeindeksen 44,1 47,9 -8%
Finansiell tillitsindeks 59,7 59,9 -0,4%
Investeringstillitsindeks 55,6 58,7 -5,4%
ESG-indeks 60,0 61,9 -3%

Indeksverdi på 50 indikerer nøytral, over 50 indikerer optimisme, og under 50 indikerer pessimistiske utsikter.  

Indeks for Norge Q2 2024 Q1 2024 Endring Q2 2024/Q1 2024
Forretningsoptimismeindeksen 62,6 53,3 17%
Forsyningskjedeindeksen 45,8 48,0 -4,6%
Finansiell tillitsindeks 62,8 58,7 7%
Investeringstillitsindeks 57,8 58,6 -1,4%
ESG-indeks 63,6 (Q1 2024) 55,9 (Q4 2023) 13,7%

Om Global Business Optimism Insights

Global Business Optimism Insights-rapporten er en sammenfatning av data fra en omfattende undersøkelse. Den inkluderer 32 økonomier, rundt 10 000 bedrifter og 17 ulike bransjer i tillegg til innsikt fra Dun & Bradstreets egen data og økonomiske ekspertise. Rapporten består av fem indekser som gjenspeiler generell forretningsoptimisme og forventninger om kontinuitet i forsyningskjeden, økonomiske forhold og investeringsforhold og ESG-initiativer. Indeksene varierer fra 0 til 100, der en avlesning over 50 indikerer en forbedring og en avlesning under 50 indikerer en forverring i optimismen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *