DRIVhuset flytter midlertidig

Fra torsdag 29. februar flytter DRIVhuset midlertidig til NAV Tønsbergs lokaler i Statens park. DRIVhuset er NAV Tønsbergs tilbud til unge mellom 16 og 30 år. Lokalene stenges etter en vurdering av sikkerheten.

Som en del av oppfølgingen av nye retningslinjer for trygge brukermøter i NAV, har NAV i Vestfold og Telemark allerede stengt fire av NAVs lokasjoner i Vest-Telemark og NAVs lokaler i Ulefoss. Nå har også NAV Tønsberg valgt å stenge DRIVhuset, som en følge av at mangler er funnet gjennom sikkerhet- og sårbarhetsvurderinger. Sikkerhet er viktig – Etter en analyse av lokalene til Drivhuset har ledelsen og verneombudene blitt enige om å anbefale en midlertidig stenging. Sikkerheten til de ansatte og brukere av våre tjenester er svært viktig, samtidig som tjenestetilbudet skal ivaretas, sier Per Henning Johannesen som er NAV-leder i Tønsberg.

Alle DRIVhusets aktiviteter flyttes til NAV Tønsbergs lokaler i Statens park, og er åpent fra kl. 9 til 15 fra mandag til torsdag. De ansatte ved NAV-kontoret og brukere med avtaler på DRIVhuset har fått informasjon om flyttingen.

Trygge brukermøter – NAV jobber systematisk med trygge brukermøter, og det er svært viktig at ansattes trygghet er godt ivaretatt. Vi forholder oss til de analysene som gjennomføres sett i lys av sikkerhetsanbefalingene til arbeid- og velferdsdirektoratet, og samarbeider godt med vernetjenesten om dette, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Anbefaling også fra vernetjenesten Gina Nordahl er hovedverneombud i NAV Vestfold og Telemark og er tydelig på at dette er et nødvendig tiltak for å ivareta god nok sikkerhet på DRIVhuset.

– Jeg mener det ikke er forsvarlig å opprettholde brukermøter ved NAVs lokasjon på DRIVhuset og har vært tydelig i min anbefaling. Jeg er fornøyd med at dette blir tatt på alvor, og mener det ikke er noe alternativ til stengning, sier hovedverneombudet.

Behandlet i partnerskapet Kommunalsjef i Tønsberg Geir Viksand forteller at anbefalingene om stengningen er behandlet i partnerskapet. – Det er viktig at vi jobber sammen og målrettet for å få gjenåpnet lokalene. De ungdommene som trenger hjelp, skal fortsatt få ivaretatt sine rettigheter ved NAV Tønsberg, sier Viksand.

– Vårt arbeid med å trygge ansatte og sikre lokalene våre vil fortsette. Det betyr at det kan komme flere sikkerhetstiltak i vår region fremover, sier Anundsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *