Du kan få 30.000 i stipend til master om bolig

Skal du skrive masteroppgave om et tema knyttet til bolig eller boligsosialt arbeid? Da kan du søke Husbanken om stipend på 30.000 kroner. Alle som studerer ved universiteter eller høyskoler i Norge, kan søke.

– Husbanken ønsker å stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, sosial boligpolitikk og andre relevante temaer for vårt arbeid. Derfor deler vi ut stipend til studenter som skriver oppgaver om dette, forteller rådgiver i Husbanken, Anne Camilla Vaalund.

Inntil ti masteroppgaver kan deles ut i 2024. Stipendet er toårig. Det betyr at masteroppgaver som får stipend i år som hovedregel må være fullført i løpet av 2025.

Ti masteroppgaver fikk støtte i 2023

I fjor delte Husbanken ut stipend til ti masteroppgaver. Temaene spente vidt. Alt fra vurdering av bruk av kunstig intelligens for å effektivisere byggeprosesser, til boligpolitikk for alternative boligmodeller i norske kommuner, boligutvikling i distriktskommuner og Husbankens virkemidler.

Les mer om stipendtildelingene i 2023 her: Husbanken deler ut 300.000 kroner i masterstipender

Hva prioriterer Husbanken i 2024?

Husbanken vil prioritere oppgaver knyttet til en eller flere suksessfaktorer som vil bidra til at kommunene når målene i det boligsosiale arbeidet

  • boligsosiale tiltak – nye metoder, konsepter og løsninger, kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon
  • boligtiltak i distriktene – utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsept og virkemidler
  • Husbankens virkemidler
  • kunnskap om leiemarkedet

– Vi vurderer søknadene vi får inn etter kriterier som er av relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse, forklarer Vaalund.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på husbanken.noStipend til masteroppgaver

Søknadsfrist: 1. april 2024

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *