Dyrtid og kreftstudie skremmer nordmenn til snusslutt

Rundt 15 prosent av nordmenn mellom 16-74 år snuser. En fersk undersøkelse viser nå at 3 av 10 har planer om å trappe ned eller slutte helt i år. – Tydelig at strammere økonomi og ny snusforskning gir ekstra motivasjon til å slutte, sier farmasøyt som opplever salgsboom på nikotin-avvendende produkter.

På vegne av Farmasiet har YouGov gjennomført en undersøkelse blant nordmenn om deres snusvaner. På spørsmål om nordmenn i løpet av 2023 har endret sine snusvaner, oppgir 5 prosent at de allerede har sluttet og 26 prosent at de har trappet ned. 22 prosent planlegger å trappe ned, og 14 prosent vil slutte helt i løpet av 2024. Motivasjonen for å trappe ned eller slutte er i første rekke hensyn til helsen (32 prosent), men også økonomi (21 prosent) oppgis som en viktig årsak.

Det er fantastisk at så mange har fått med seg studien og forstår hvilken helserisiko snus kan medføre, sier Båserud Mathisen Fagrådgiver og farmasøyt i Farmasiet.

– Snuser man en boks om dagen blir det 2.500-3.000 kroner hver måned. I disse dyrtider er det ikke alle som lenger har råd til det. Forhåpentligvis kan det gi ekstra motivasjon til alle som har som nyttårsforsett å slutte å snuse, tror farmasøyt i Farmasiet, Katrine Båserud Mathisen.

Kreftstudie har nådd de unge

I september ble det publisert en studie fra Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt som påviste en sammenheng mellom snus og dødelig kreft. På spørsmål om man har lest eller hørt om denne rapporten svarer 4 av 10 bekreftende. 27 prosent av de spurte innrømmer at de har endret holdning til snus etter å ha lest om potensielle skadevirkninger.

– Det er fantastisk at så mange har fått med seg studien og forstår hvilken helserisiko snus kan medføre. Ekstra gledelig er det at den har truffet unge mellom 18-29 år så godt.49 prosent har fått den med seg, og halvparten av de igjen mener den har påvirket deres holdning til snus.

Populært med røykeslutt-produkter

I dag blir de som ønsker å slutte å snuse rådet til å bruke legemidler beregnet for røykeslutt. Noen av produktene ligner dog de sedvanlige snusposene som man putter inn under leppene. Båserud Mathisen forteller at Farmasiet i fjor hadde nesten 30 prosent vekst i røykeslutt-produkter, og 40 prosent vekst i de produktene som ligner mest på snus.

– Sammenligner vi høsten i fjor med året før har vi hatt en vekst på 141 prosent på de typiske røykesluttproduktene som kan minne om snus. Det er dermed grunn til å tro at både dyrtiden og kreftstudiet har bidratt til at mange nå vil bli kvitt snusavhengigheten, sier hun, før hun avslutter:

– Det beste er selvfølgelig å bare slutte. Blir det for vanskelig får man ty til røykestopp-produkter og motivasjonsapper som Slutta-appen fra Helsedirektoratet. Den er laget for å motivere både røykere og snusere til å bli helt tobakksfrie.

Om undersøkelsenUndersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov på vegne av Farmasiet, i perioden 01 – 06-11-2023 på Internett med utgangspunkt i YouGov-panelet i Norge. Undersøkelsen hadde 1.014 respondenter. Data er innsamlet slik at de utgjør et representativt utvalg av den norske befolkningen med utgangspunkt i målgruppen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *