Eldrerådsmedlemmer fra hele Vestfold deltok på nytt kurs

Rundt 40 eldrerådsmedlemmer fra Tønsberg, Færder, Sandefjord, Holmestrand, Horten, Larvik og fylkeseldrerådet i Vestfold var blant de første i Norge som gjennomfører det nye Eldrerådskurset. I Tønsberg lærte deltakerne om utvikling av aldersvennlige samfunn og hvordan de kan være gode eldre-ambassadører i sin kommune.

Tall og beregninger vil det være flere over 65 år enn under 20 år i Norge i 2030. Noen av temaene som ble presentert og diskutert på Eldrerådskurset i Tønsberg var samfunnsdeltakelse blant eldre, sosiale møteplasser, medvirkning, frivilligheten, betydningen av gode naboskap og digitalisering.

Mange er nye i rollen

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen og fylkeskommunen, og skal bidra til å sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i politiske saker som gjelder eldre. Eldrerådene oppfordres også til å ta opp saker på eget initiativ. Bakgrunnen for etablering av eldreråd er at eldre ofte er underrepresentert i folkevalgte organer. Eldrerådene velges for fire år av gangen, og etter høstens valg er det mange eldrerådsmedlemmer i Vestfold som er nye i rollen.

Kari Asmyhr er ny leder i eldrerådet i Tønsberg. Hun har lang erfaring fra politikken og er også aktiv i Pensjonistforbundet.

– Eldrerådet i Tønsberg skal være et aktivt eldreråd. Vi skal både uttale oss i saker som kommer, men også ta initiativ til saker av betydning for de eldre innbyggerne i kommunen. Eldrerådskurset i dag har vært lærerikt og spesielt nyttig for de av oss som ikke har vært med i eldreråd tidligere, sier Kari Asmyhr.

I eldrerådet i Færder er rundt halvparten nyvalgte medlemmer.

– Eldrerådskurset har vært bra og opplysende, og gir oss noe å jobbe med fremover. Eldrerådsmedlemmer har mye nytt å sette seg inn i, og jeg synes det er viktig at vi får tilbud om denne type kurs for å komme godt i gang. Noe av det vi skal jobbe med i Færder er å gjøre eldrerådet mer synlig og informere innbyggerne om hva vi jobber med, sier Gunnar Svendsen, medlem av Færder eldreråd.

Færder eldreråd

Utvikling av aldersvennlige lokalsamfunn i Vestfold

Rakel Skjerve fra Vestfold fylkeskommune og Hans Christian fra Framnes skole i Sandefjord fortalte om hvordan de har jobbet med medvirkning av eldre innbyggere og aldersvennlige lokalsamfunn til inspirasjon for eldrerådsmedlemmene.

Hans Christian Nystad

Hans Christian Nystad, rektor på Framnes skole, presenterte prosjektet «Klassevenn» hvor seniorer kommer til skolen for å hjelpe til. Skolen har 15 klassevenner fra første til sjette trinn, som hjelper til med alt fra matlaging, å gå på tur, høytlesing, strikking og leksehjelp. Prosjektet er en del av satsingen på utviklingen av aldersvennlige samfunn i Sandefjord kommune, og det legges opp til at det er enkelt for både klassevenner og lærere å delta.

– Det har vært en kjempesuksess! Barna stråler når klassevennene kommer, og de synes det er fint å sitte på fanget til noen som har god tid og lese høyt. De eldre blir som besteforeldre for barna. Noen av klassevennene er tidligere lærere, kokker, husmødre og høyskolelektorer, som opplever det som veldig meningsfylt å bidra. Klassevenn-prosjektet er god folkehelse for de eldre, og uvurderlig hjelp for lærerne, sier Hans Christian Nystad.

Rakel Skjerve pratet om fylkeskommunes arbeid med å kartlegge og forbedre sentrumsnære turveier i hele Vestfold. Turveiene skal gjøres mer tilgjengelige for alle grupper i befolkningen, inkludert de eldre. Arbeidet med turveiene er tverrfaglig, og noen av de involverte er eldreråd, kommuner og frivillige organisasjoner.

– Det som skjer utenfor døra vår er viktig, og naturen gir oss gode opplevelser. Sentrumsnære turveier med benker, godt underlag og møteplasser underveis kan bidra til fysisk bevegelse og gode opplevelser på tvers av generasjoner, sier Rakel Skjerve.

Satsing på bedre opplæring

Eldrerådene og Pensjonistforbundet har etterspurt bedre opplæring av eldreråd lenge, og i 2021 vedtok Stortinget at de skulle satses på bedre opplæring. Det nye eldrerådskurset arrangeres av Senteret for et aldersvennlig Norge, som er en del av Helsedirektoratet. Kurset består av en digital og en fysisk del, og finansieres gjennom Statsbudsjettet. Kurset i Tønsberg er et av nærmere 20 eldrerådskurs fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

– Eldrerådene er kjempeviktige i lokaldemokratiet, og vi er glade for at det nå satses på god opplæring av eldrerådene. Kurset skal inspirere eldrerådsmedlemmene i hele Vestfold til å være gode-eldreambassadører, og å lytte til og involvere de eldre innbyggerne i sin kommune, sier Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *