Flere møter til avtalt time

Pasienter som ikke møter til avtalt time har vært en stor utfordring for sykehusene i mange år. Tall fra første kvartal viser at pasientene i Helse Sør-Øst har blitt flinkere til å møte opp.

De første tre månedene i år var det flere enn 1.460.000 konsultasjoner ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Av disse pasientene var det over 56 000 som ikke møtte til avtalt time. Det utgjør 3,9 prosent av alle pasientene.

– Selv om tallet fortsatt er for høyt, ser vi en bedring, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

I første kvartal 2022 var det 4,2 prosent av pasientene som ikke møtte til avtalt time, i fjor var tallet 4,0 prosent, og i år er det redusert til 3,9 prosent.

– Det kan høres ut som små endringer, men forskjellen på 4,2 prosent og 3,9 prosent utgjør flere enn 4.000 pasienter i kvartalet, sier Rootwelt.

Når pasientene ikke møter til avtalt time, får ikke sykehusene behandlet så mange pasienter som de legger opp til, og det rammer andre pasienter som kunne fått hjelp.
– Derfor gleder vi oss over enhver framgang på dette området, sier Rootwelt.

Han forstår at det ikke alltid passer med en oppsatt time, men oppfordrer pasienter til å si ifra hvis de må bytte.
– Meld fra så tidlig som mulig. Da kan sykehusene innkalle andre pasienter som trenger behandling, sier Rootwelt.

De som mottar innkallingsbrev digitalt, kan avbestille eller be om endring av timeavtale på helsenorge.no.

Det er Sykehuset Innlandet og Sykehuset i Vestfold som har hatt den mest positive utviklingen. Her var ikke-møtt-andelen 4,5 prosent og 4,7 prosent første kvartal 2022, mens den var redusert til 3,6 prosent ved begge helseforetakene første kvartal i år.
Ved Sunnaas sykehus er andelen pasienter som ikke møtte til avtalt time blitt redusert fra 2,3 til 1,4 prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *