Folketrygdfondet opp 11 milliarder kroner i første kvartal

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på 10,7 milliarder kroner i første kvartal. Dette tilsvarer en avkastning på 3,03 prosent. Kapitalen var 365 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Resultatet er 0,56 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Aksjemarkedet fortsatte oppgangen i første kvartal samtidig som de lange rentene steg noe på forventninger om utsatte rentekutt fra sentralbankene.

– Til tross for geopolitisk uro og usikkerhet knyttet til rentenivå leverer vi et stødig resultat og meravkastning i både aksje- og renteporteføljen. Industri- og helsesektoren bidrar mest positivt til aksjeresultatet. God utvikling i kredittmarginer trekker opp i renteporteføljen, sier administrerende direktør, Kjetil Houg.

Danmark i front

Det nordiske aksjemarkedet var samlet sett opp i første kvartal, og flere børser nådde nye toppnoteringer. Det danske markedet hadde en oppgang på 17,9 prosent, mens det svenske følger etter med 7,6 prosent. Det norske markedet endte opp 1,6 prosent.

– Det nordiske markedet leverer godt og viser seg igjen som et godt investeringsunivers for en langsiktig forvalter. I Danmark ligger mye av oppgangen i legemiddelselskapet Novo Nordisk, mens solide industriselskaper har bidratt i Sverige. Avkastningen på Oslo Børs tynges av energisektoren, sier Houg.

Nøkkeltall fra rapporten

  • Avkastningen til aksjeporteføljen var på 4,49 prosent. Det er 0,74 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer.
  • Avkastningen til renteporteføljen var på 0,71 prosent. Det er 0,28 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter.
  • Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med over 55 milliarder kroner i meravkastning til fellesskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *