For dårlig konkurranse i mobilmarkedet

Myndighetene mener det er for dårlig konkurranse i mobilmarkedet. Nå vedtas ny regulering som skal sikre lave priser og større valgmuligheter for mobilkunder.

Nkoms analyser viser at Telenor fremdeles har en særstilling i det norske markedet som den største aktøren med svært god lønnsomhet og kundelojalitet. Dermed pålegges Telenor flere forpliktelser som skal bidra til økt konkurranse i de kommende tre årene. Målet er at markedet skal fungere godt uten regulering i fremtiden.

– For å sikre konkurranse i markedet er det behov for tre mobilnett som slåss om sluttbrukere, og som også gir aktørene uten eget nett konkurransedyktige vilkår. Valgmuligheter og konkurranse er viktig på lang sikt, og da trenger vi både små og store operatører som kan gi forbrukere og bedriftskunder gode og rimelige tjenester, sier Kamilla Sharma som er avdelingsdirektør i Nkom.

Kamilla Sharma, avdelingsdirektør marked og tjenester i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Foto: Gunstein Myre, Nkom.

Lyse Tele (Ice) sin utbygging av mobilnett er godt i gang, men det gjenstår fremdeles utbygging i de mest krevende områdene.

– For å sikre konkurranse har Nkom derfor vedtatt at utfordrere som ikke eier eget nasjonalt mobilnett, skal få rett til å leie mobilnett hos Telenor i en ny periode på inntil tre år.

Reguleringen forplikter også Telenor til å leie ut sine master til andre netteiere på regulerte vilkår.

– Dette er en av de viktigste forpliktelsene for å oppnå effektiv utbygging av mobilnett i Norge, samtidig som samlokalisering av utstyr er positivt med tanke på det miljømessige fotavtrykket fra bransjen, sier Kamilla Sharma.

Hun forteller videre at samlokalisering har vært vanlig i Norge, men at bransjen nå er i en endring som følge av at master og annen infrastruktur skilles ut i egne tårnselskaper. Nkom følger denne utviklingen og har høyt fokus på at samlokaliseringen må fungere effektivt også uten myndighetsinngrep. Tårnselskapene som bygger master må dermed bygge slik at det er plass til flere leietakere i samme mast, fortsetter hun.

EFTA-landenes overvåkingsorgan, ESA, ga nylig sin tilslutning til å gjennomføre en ny periode med markedsreguleringen i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *