Fremgang i søkertallene ved USN

7.306 har søkt studier ved Universitetet i Sørøst-Norge gjennom Samordnet opptak. Det er 6,4 prosent flere enn i fjor.

Tekst: Helle Friis Knutzen, USN.

Den prosentvise økningen i søkertall til USN er høyere enn oppgangen på landsbasis, som er på 4,7 prosent.

Også til masterstudiene i lokalt opptak har USN en oppgang i søkertall, når internasjonale søkere utenfor EU holdes utenom. Samlet søkertall til Universitetet i Sørøst-Norge er da 14.763. Når vi justerer for store studier som bare tilbys annethvert år, har vi en oppgang i søkertall på alle våre åtte campuser og ved alle fakulteter.

USN har lenge tilbudt fleksible studier og nær en tredel av våre søkere er til disse studiene i 2024.

Campus Rauland markerer seg spesielt med over 50 prosent flere søkere via Samordnet opptak i år. Bachelor og årsstudium i Tradisjonskunst; tre metall eller tekstil har økt fra 30 til 62 søkere fra 2023 til 2024. Campus Vestfold har størst oppgang i antall søkere. 586 flere har søkt seg til studier i Vestfold sammenliknet med fjoråret. Det totale søkertallet for campus Vestfold er 4.683.

FORNØYD VISEREKTOR: Ingvild Marheim Larsen er glad for at alle fakultetene har økt sitt søkertall i Samordnet opptak. Fotograf: Nils Kalve.

Viserektor Ingvild Marheim Larsen er strålende fornøyd med økningen i søkertall:

–    Studenter som snakker varmt om USN, er den beste markedsføringen vi kan få. Fagmiljøene arbeider systematisk for å bedre studiekvaliteten, og vi tror at studentene har lagt merke til det. Det kan være en medvirkende årsak til de økte søkertallene. 

Flere vil studere helsefag

1.788 personer har søkt seg til ulike helsefagutdanninger ved USN. 1082 søkere har sykepleierutdanninger ved USN som sitt førstevalg.

– Helseutdanningene på USN er viktige for universitetet, for regionene de tilbys i og for hele landet. Det er derfor veldig gledelig at søkertallene til sykepleie øker med nesten 20 prosent. Søkertallene til radiografi og vernepleie går mye fram, etter en liten tilbakegang i fjor. Vi har også fortsatt mange søkere til barnevern og optometri, sier Marheim Larsen.

Også nasjonalt øker søkertallene til helseutdanningene. Samlet sett er det over 32.000 som har søkt seg til helsefaglige utdanninger i Norge, en framgang på 5,9 prosent. Det er betryggende tall etter en nedgang i søkertall til helse de siste fem årene.

SYKEPLEIERSTUDENTER: Pia Amalie Saga Berberg og Juma Adams studere sykepleie i Porsgrunn, en av tre campuser ved USN som tilbyr sykepleierutdanning. Kopirett: Universitetet i Sørøst-Norge

Økonomi, jus og IT er populært

Over 2.600 personer har søkt på studier ved USN Handelshøyskolen.  1.006 har valgt ulike økonomistudier i Samordnet opptak. Nettstudiet i informasjonsbehandling har over 4 søkere per studieplass og 350 har søkt seg til bachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi.  USN Handelshøyskolen tilbyr også studier innen historie og samfunnsfag, hvor det er en økning i søkertall på henholdsvis 33 og 21 prosent.

Teknologiutdanningene øker også

Nesten 10 prosent flere enn i fjor har søkt seg til ingeniørutdanningene ved USN via samordnet opptak. Like stor økning er det i søkere som har søkt ingeniørstudier i lokalt opptak (Y-vei for de med relevant fagbrev og TRES-studier for de som mangler matte og fysikk etter videregående skole).

Samlet sett er det over 1.000 søkere til USNs ingeniørutdanninger i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.

Her trekker viserektoren fram det nye dataingeniørstudiet i softwareutvikling:

– Samlet er det over 100 søkere til dette nye studiet, der utvikling av mobilapper og webapplikasjoner står sentralt. Dette blir stadig viktigere både i arbeidsliv og privatliv, og kompetanse innen moderne programmeringsspråk og webutviklingsverktøy er viktig, så vi er svært glade for at mange har oppdaget dette nye studiet. 

Søkningen til våre maritime studier er stabil. Bachelor i marinteknisk drift kan glede seg over det høyeste søkertallet de siste fem årene og samlet sett er det 332 søkere til dette og våre to andre maritime studier.

Færre søker lærer, men flere PPU

Søkertallet til lærerutdanningene ved USN følger den nasjonale nedgangstrenden. Det er til sammen 382 søkere til grunnskolelærerutdanningene, lektorutdanningen og LUPE ved USN.

Det er derimot stor økning i antallet søkere til vår praktisk pedagogisk utdanning, (PPU). Alle som har en masterutdanning og derved fagkompetanse i ulike undervisningsfag, kan få lektorkompetanse gjennom PPU-studiet.

– 770 har søkt på praktisk-pedagogisk utdanning, og det er det høyeste søkertallet på fem år. Norge trenger flere lærere og den praktisk-pedagogiske utdanningen er en fin måte å sikre lærere med høy fagkompetanse inn i skolen, forteller Marheim Larsen.

Viserektor for utdanning poengterer at det fortsatt vil være mulig å starte på en lærerutdanning til høsten:

 – 20. juli åpner det for å søke på ledige studieplasser gjennom Samordnet opptak. Sannsynligheten er stor for at USN vil tilby ledige studieplasser både på fleksible, nett- og samlingsbaserte lærerutdanninger og på campusbaserte lærerutdanninger.

Flere studier i Hallingdal

USN tilbyr fra 2024 både økonomi, IT og grunnskolelærerutdanning i og for Hallingdal-regionen, i tillegg til fleksibel sykepleieutdanning som vi startet opp i 2022. Til sammen har 147 personer søkt disse studiene.

– Dette bidrar til gode og relevante studier for både regionale søkere og for det regionale arbeidslivet, og vi ser frem til fortsatt godt samarbeid, sier viserektor Marheim Larsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *