Gode isforhold på vannene i fjellet i vinterferien

NVE ber allikevel folk på tur om å være oppmerksom på svekket is og overvann i lavlandet.

– Vinterferien starter i flere fylker og mange drar til fjells. I høyden ventes farbare vann med godt føre over hele landet, sier isvarsler i NVE Aron Widforss.

Det ventes også gode isforhold i lavlandet på Østlandet. En kald periode har styrket isdekket, og selv om det enkelte dager kan være mildvær forventes isforholdene å være stabile utover uken.

På Sør- og Vestlandet er en smelteprosess allerede godt i gang, noe som fører til at vann under 500 moh ikke er farbare.

Fra Trøndelag og nordover er isen farbar på vann helt ned til havnivå, men også her vil regn neste uke føre til lokal svekking av isdekket i strømme områder.

Ha ispigger rundt halsen og kasteline lett tilgjengelig

De aller fleste farbare vannene i landet er snødekte, og det er ikke alltid man reflekterer over at man faktisk beveger seg over et vann om man er ute på tur med ski eller snøskuter.

Selv om vannene på fjellet generelt er tykke, så varierer dette på hvert enkelt vann, og strømmen spiser lett opp isdekket under fra. Unngå derfor særlig områder med strøm, som innløp, utløp, trange sund og nes.

– Beveger man seg på islagte vann er det viktig å være flere sammen og sikre seg godt. Vi anbefaler som et minimum å ha ispigger rundt halsen og kasteline tilgjengelig. Vi anbefaler også isstav eller borr for å sjekke bæreevnen, det hindrer de fleste plumpinger, sier Widforss.

Også kraftverksreguleringer kan føre til at isen svekkes, og det er ikke alltid kun ved inntak som isen blir svak. Grunnet varierende dybdeforhold kan isen plutselig svekkes også midt på vannet når vannet tappes ned. Dette er noe som regulantene er klare over og slike svake områder er ofte kartlagte og går å finne som røde felter på kartet på www.iskart.no.

Svekket is kan være skjult av snø

På Østlandet har de aller fleste vann fått et farbart isdekke, men det er fortsatt områder med variasjoner. Dette gjelder framfor alt de største vannene i lavlandet, hvor man kan finne store områder med tynn is. Denne vil som regel være snødekket og vanskelig å identifisere.

  • Detaljert isvarsel for de ulike regionene finner du her: Isvarsling | Varsom.no
  • Du finner isobservasjoner på iskart.no, hvor du oppfordres til å sende inn egne observasjoner.
  • Du kan også lære mer om is på Isskolen på Varsom.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *