Husholdningenes boligprisforventninger fortsetter å stige

Stadig flere venter at boligprisene skal videre opp, viser NBBLs Boligmarkedsbarometer for april. –68 prosent venter høyere boligpriser et år frem i tid, mens bare 7 prosent tror på boligprisfall, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Boligprisforventningene gjorde et byks i optimistisk retning fra desember i fjor til januar år, og har siden styrket seg mye. Fra mars til april økte andelen som venter høyere boligpriser fra 62 til 68 prosent.

– Optimistiske boligprisforventninger bidrar isolert sett til å trekke opp aktiviteten i boligmarkedet. Jeg tror at boligprisene vil fortsette å øke moderat i månedene som kommer. Det er utsikter til at de fleste vil oppleve reallønnsvekst i år, og arbeidsledigheten er fortsatt lav. Det første styringsrentekuttet kommer trolig en gang mot slutten av året, sier Hilde Midsem.

Renteforventningene endret seg lite fra mars til april. Andelen som venter høyere renter fremover økte litt, fra 23 prosent i mars til 27 prosent i april. 46 prosent venter at boliglånsrenten er lavere om et år, om lag uendret fra mars.

Boligmarkedsbarometeret har styrket seg kraftig hittil i år

Litt mer optimistiske boligprisforventninger, lite endrede renteforventinger og fortsatt høy jobbtrygghet bidro til at boligmarkedsbarometeret styrket seg litt i april, etter å ha tatt seg kraftig opp siden november i fjor.

Les hele boligmarkedsbarometeret her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *