I 2023 fikk 20 søkere statsstøtte til å sette i stand kulturminner i Vestfold

I 2023 ga Kulturminnefondet tilsagn på totalt 3.719.000 kroner til 20 prosjekter i Vestfold fylke der private eiere vil sette i stand sine kulturminner. Mange timers egeninnsats og engasjement har ført til nye verdier og bevaring for framtida.

Galeas Berntine får 200.000 kroner i støtte – bra at hun er tilgjengelig for allmennheten

Berntine har hatt en lang historie som ishavsskute, fraktefartøy og skoleskip. I dag blir hun benyttet til seilas i nærområdet for firmaturer, utleie til festivaler, konsertcruises med mer.

Eneste gjenværende av sitt slag

Galeas Berntine er ei ishavsskute og er den eneste gjenværende i sitt slag i verden. Skuta er hjemmeværende i Tønsberg og eies av stiftelsen Berntine. Hun ble bygget på Tromsø Skipsverft i 1890 som en Hardangerjakt med ishud, beregnet for selfangst.

Berntine har stort etterslep av nødvendige reparasjoner, og får nå støtte fra Kulturminnefondet til utskiftning av rekkestøtter, skansekledning og hudplank på styrbord side akter. Stiftelsen har tidligere fått 715.000 kroner med fondet til å restaurere Berntine.

– Kulturminnefondet ser positivt på at skuta gjennom sin bruk er tilgjengelig for allmennheten, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner blir satt i stand i Vestfold, sørges det for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv. Det er derfor prisverdig at så mange i Innlandet ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen.

På landsbasis ligger gjennomsnittlig støtte på nesten 160.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1685 søknader, der det ble søkt om til sammen 533 millioner kroner.

Her er tildelingene i Vestfold:

Prosjektnavn

Søkernavn

Kommune

Fylke

Vedtatt tilskudd inntil 

Relegging av skifertak på Vaarli

Tyldum Kåre

Færder

Vestfold

150.000

Fra å bevare til å sikre og beskytte

Stiftelsen Sjømilitære Samfund kulturarv

Horten

Vestfold

125.000

Det Røde Hus KJV – Ny dør

Henry Noss Gundersen

Horten

Vestfold

14.000

Kurs i tørrmurring og restaurering av steingjerde

Oslofjordens friluftsråd

Tønsberg

Vestfold

22.000

Fagerheimgaten 30

Sameiet Gamle Fagerheim

Færder

Vestfold

100.000

Låvebygg 1750

Røed Tormod Harald

Sandefjord

Vestfold

150.000

Restaurering av 5 stk lunettvinduer

Sissel Håkonsen

Tønsberg

Vestfold

22.000

Fra Skrekkens hus til Langestrands svane

Berntsen Hilde Viker

Larvik

Vestfold

500.000

Jacobsheim

Nina Johanne Ly

Larvik

Vestfold

450.000

Restaurering av Sørfasade, Villa Løkka, Larvik

Kongelf Maria Marcussen

Larvik

Vestfold

215.000

Rehabilitering av kvister. Ref.prosj: 231008

Sissel Håkonsen

Tønsberg

Vestfold

350.000

Istandsetting av tak

Bjerke Yngve Krey

Larvik

Vestfold

300.000

Knivsviksnekke 1903

Tollef Thorsnes

Færder

Vestfold

46.000

Løvegården

LØVEGÅRDEN AS

Tønsberg

Vestfold

160.000

Galeas Berntine, rekkestøtter, skansekledning og hudplank

Stiftelsen Berntine

Tønsberg

Vestfold

200.000

Låvebru, Sem

Helle Berg Olsen

Tønsberg

Vestfold

110.000

Langestrand – Historisk dør

Kristin Bache

Larvik

Vestfold

45.000

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *