Millionstøtte til 257 lag og foreninger

Lokale tiltak for barn og ungdommer får nå til sammen sju millioner kroner i støtte fra OBOS.

Den første av årets to tildelinger av penger fra ordningen OBOS gir tilbake er nå klar. Pengene som deles ut, etter at over 1700 klubber og foreninger har sendt inn søknad, skal bidra til å styrke fritidstilbudet til rundt 120.000 barn og ungdommer.

Støtten er bare en liten del av det årlige samfunnsbidraget. Siden 2016 har OBOS satt av over 1,3 milliarder kroner til ulike samfunnsnyttige formål.

I disse dager fordeles til sammen litt over sju millioner kroner på 257 ulike lokale fritidstilbud.

OBOS har prioritert å gi støtte til tiltak som gir aktivitetstilbud til barn og unge i sommerferien.

Mest til Oslo-området

Nesten halvparten av støtten går til over 90 ulike tilbud for barn og ungdommer i Oslo, mens 49 tiltak i Akershus deler på 1,2 millioner kroner.

OBOS er spesielt opptatt av å bidra til aktiviteter i områder med mange medlemmer, derfor går mye av pengestøtten til lag, foreninger og kulturtilbud til disse delene av landet.

Men også frivilligheten andre steder nyter godt av ordningen. Eksempler på dette er Innlandet, Vestland og Østfold hvor 65 tiltak får til sammen 1,5 millioner kroner.

Mange foreldre sliter

Denne søknadsbaserte støtteordningen ble opprettet i 2020 for å bistå frivilligheten som ble hardt rammet av koronapandemien. Og krisen har fortsatt for mange lag og foreninger – og for foreldre som ikke har råd til å sende barna sine på aktiviteter.

– Det er ingen tvil om at mange fortsatt sliter. Vi forsøker å gjøre det litt lettere ved å bidra til å opprettholde gode tilbud for alle barn og ungdommer som ønsker det – uavhengig av hvor god råd foreldrene har. Det er et mål at pengene skal bidra til å senke den økonomiske terskelen for å delta, samtidig som vi vil legge til rette for å bygge gode og inkluderende nabolag, sier sponsorsjef Rasmus Aarflot i OBOS.

Totalt er det i år satt av 84 millioner kroner til ulike tiltak som skal komme medlemmer og samfunnet til gode.

OBOS Samfunnsarena

I årene fremover ønsker OBOS å ta et enda større samfunnsansvar i samarbeid med frivillige krefter og organisasjoner i områder der OBOS bygger boliger. Tilgang på gode lokaler og aktivitetsarenaer for barn og unge blir ofte pekt på som en mangel i nye byutviklingsprosjekter.

Derfor har OBOS etablert det ikke-kommersielle selskapet OBOS Samfunnsarena. Et av de første større tiltakene er å bygge opp Mortensrud gård sør i Oslo til aktivitetssenter for lokalbefolkningen i forkant av den planlagte boligbyggingen på Mortensrud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *