Moderat lønnsutvikling for teknologer i 2023

Det ble en moderat lønnsutvikling for Teknas medlemmer i 2023. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 4,8 prosent. I offentlig sektor var lønnsutviklingen derimot sterkere, viser Teknas lønnsstatistikk.

Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor var i 2023 på 4,8 prosent. I 2022 var veksten på 5,6 prosent. Dette var noe lavere enn det Tekna hadde forventet, ikke minst med tanke på at 2023 var et år med høy prisstigning.

– Det var en moderat lønnsutvikling for våre medlemmer. Mye tyder på at det er en økende usikkerhet i arbeidsmarkedet, selv om arbeidsledigheten fortsatt er lav. Vi ser at flere bedrifter er forsiktige og holder igjen, samtidig som færre bytter jobb, sier president i Tekna, Elisabet Haugsbø.

  • I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 4,8 prosent. Dette var en nedgang fra 5,6 prosent i 2022.
  • I statlig sektor var veksten på 5,8 prosent i 2023, mot 4,4 i 2022.
  • I kommunal sektor var veksten på 6,3 prosent, mot 4,8 i 2022.

Arbeidsgiveravgift slår inn

Haugsbø mener effekten av arbeidsgiveravgiften, som treffer arbeidstakere med lønn på over 850.000 kroner, nå begynner å slå inn.

– Denne skatten på kompetanse begynner nå å vise seg, og vi er bekymret for konsekvensene dersom regjeringen ikke fjerner denne ekstra beskatningen, sier hun.

Haugsbø er også urolig for at eierne nå tar ut en større del av overskuddet i virksomhetene, på bekostning av lønnstakerne.

– Går bedriftene godt, skal de ansatte ha sin del av kaka. Vi kommer til å følge nøye med på tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) når de er klare, for å se om eierne nå tar en urimelig stor del av overskuddene. Det er i så fall ikke akseptabelt, sier Haugsbø.

Stat og kommune løfter seg

I offentlig sektor var veksten sterkere enn i privat i 2023. I staten var veksten på 5,8 prosent og i kommunen var veksten på 6,3 prosent.

Dette gleder Haugsbø, som mener lønn er avgjørende for at stat og kommune kan konkurrere om kompetanse.

– Det er avgjørende at offentlig sektor er i stand til å rekruttere og beholde kompetanse. Da må lønn brukes aktivt. Noe av veksten i offentlig sektor kan også forklares med et etterslep etter noen litt tyngre år, sier hun.

Haugsbø understreker viktigheten av lokale kollektive oppgjør også i det offentlige.

–  Dette er avgjørende for at kommunene kan tiltrekke seg den kompetansen som er nødvendig for å holde tjenestetilbudet på et nivå som befolkningen forventer, sier hun.

Nyutdannete tjener 619.000 kroner

Nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor hadde i 2023 i snitt en begynnerlønn på i gjennomsnitt 619.347 kroner. I staten var den på 566.979 kroner, mens den i kommunene lå på 611.272 kroner.

– Startlønnen for nyutdannete er god. Det er sterk konkurranse om å tiltrekke seg den beste kompetansen, og vi ser at offentlig sektor ikke er langt etter privat i begynnerlønn, sier Haugsbø.

Fakta om Teknas lønnsstatistikk: 

  • Teknas lønnsstatistikk blir publisert årlig på tekna.no og gir en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår blant Teknas medlemmer.
  • Statistikken danner et viktig grunnlag for de tillitsvalgte og Teknas arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
  • Lønnsstatistikken har vært publisert hvert år siden 1946. Årets statistikk blir den 78 i rekken.
  • Undersøkelsen måler fast avtalt årslønn og faste tillegg pr 1. oktober, og brutto utbetalt bonus/provisjon siste 12 måneder.
  • 44.662 Tekna medlemmer svarte på undersøkelsen. Årets svarprosent er på 64 prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *