Nå starter høysesongen for skog- og gressbrann

I fjor var det i snitt 11 gress- og skogbranner hver eneste dag fra april til juni. Uvettig bålbrenning og bruk av åpen ild er de største brannårsakene.

– På våren kan selv en liten gnist starte brann. Vi har eksempler på at boliger og hytter har brent ned som følge av litt uforsiktig bruk av ild. Det skal ikke så mye til før du blir ansett som uaktsom når skadepotensialet er stort og det i verste fall kan stå om liv og helse, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er uvettig bålbrenning og bruk av åpen ild de vanligste årsakene til branner i skog og utmark, og bare i år er det meldt om over 100 branner i gress og skog. Rogaland har hatt den høyeste andelen, med 46 oppdrag siden januar.

Gjelder også engangsgrill og bålpanne

– I Norge har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Da er det forbudt å tenne opp bål og grill i eller i nærheten av skog og annen utmark, opplyser skadeforebyggeren.

Det innebærer bruk av engangsgrill, bålpanner og andre kokeapparater med brennstoff.

– Du har fortsatt lov til å grille på tilrettelagte grill- og båplasser som er godkjent av kommunen. Men sørg alltid for at bålet er helt slukket før du forlater det, og ta hensyn til vindretningen, sier Hofstad-Nielsen.

Fjorårets forsommer var periodevis svært tørr, og brannvesenet måtte slukke branner i marka hver eneste dag. I tillegg var det et høyt antall branner i avfallsbeholdere, som følge av engangsgriller.

Fare for høye erstatningsbeløp
– Når det er tørt, kan ilden spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger et godt stykke unna. Da kan det fort dreie seg om høye beløp, forklarer Hofstad-Nielsen.

Innboforsikringen dekker normalt erstatningsansvaret i branntilfeller, men det hender at skadene overstiger makssummen. Da er du selv erstatningsansvarlig som privatperson for det overskytende beløpet.

– Du vil nødig komme i en situasjon hvor du forårsaker brann. Derfor er det så viktig at vi respekterer forbudet og er påpasselige med alle former for ild, advarer skadeforebyggeren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *