Ny Stortingsmelding skal sikre Norges posisjon som foregangsland for droner og ny luftmobilitet

– Vi står overfor et paradigmeskifte i luftfarten, hvor vi ved hjelp av stadig mer avanserte droner kan løse stadig flere og mer komplekse oppgaver i samfunnet. Dette kan i tillegg gjøres mer effektivt og sikkert, til lavere kostnader og med reduserte utslipp. Vi har som mål at Norge fortsatt skal være et foregangsland for droner. Derfor starter vi arbeidet Norges første stortingsmelding for droner og ny luftmobilitet. Denne skal være klar i løpet av våren 2025, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Med stortingsmeldingen ønsker regjeringen å stake ut en langvarig og forutsigbar kurs for droner og ny luftmobilitet, noe som gir næringen trygghet til å satse fremover.

– Utviklingen på dronefeltet er enorm. Teknologier som var nyskapende for bare noen få år siden er allerede utdatert i dag. Droneteknologiens raske utvikling åpner for store næringsmuligheter. Derfor vil vi legge til rette for at dronenæringen kan utvikles videre, og at Norges posisjon som foregangsland kan opprettholdes, sier Nygård.

En sterk internasjonal satsing på større droner

Det skjer blant annet en sterk satsing internasjonalt på større droner. Stadig større og mer avanserte droner vil føre til at man kan ta i bruk disse i stedet for helikopter i flere sammenhenger.

– Passasjertransport med drone anses å ligge noe lenger fram i tid, men vi ser nå en internasjonalt sterk satsing på, og utvikling av, større droner, som kan brukes til transport av både passasjerer og gods. På grunn av en geografisk spredt befolkning, med øyer, fjordarmer og fjelloverganger, er Norge et attraktivt marked for aktører som satser på passasjerdroner. I tillegg oppfattes vi som både tidlig ute og positivt innstilt til teknologien. Den posisjonen skal vi sørge for at vi fortsatt har, sier Nygård.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *