Rolig start på snøsmeltingen i Sør-Norge

En periode med vårlige temperaturer har startet snøsmeltingen i Sør-Norge, og derfor renner det mer vann enn normalt i de store vassdragene. Men vannstanden er fremdeles under flomnivåer.

Det er været som avgjør hvordan vårflommen utvikler seg

I Sør-Norge har snøen smeltet opp til rundt 400 meter over havet. Den nærmeste perioden nå ser ut til å bli kjølig, med synkende vannstand i lavlandselvene i Sør-Norge.

–  En gradvis nedsmelting av snøen er gunstig fordi det reduserer risikoen for en skadeflom, sier flomvarsler Per Glad.

Enkelte steder i Sør-Norge ligger det mer snø enn normalt. Det gjelder spesielt i deler av Drammensvassdraget og Numedalslågen. Det er derimot været som avgjør hvordan vårflommen utvikler seg.

– Det er været som er den avgjørende faktoren for om vi får en vårflom på gult, oransje eller rødt nivå. Får vi temperaturer som gjør at snøsmeltingen strekkes ut i tid kan vi få en beskjeden vårflom, selv med store snømengder i fjellet. Får vi en kombinasjon med mye regn og høye temperaturer på kort tid, kan vi godt oppleve flommer på gult, oransje og rødt nivå selv om det er lite snø, sier flomvakt Glad.

Gjør flomforebyggende tiltak til en del av vårrutinen

– Vårt viktigste budskap til folk er at man benytter de neste ukene til å gjøre flomforebyggende tiltak. Gjør det til en del av vårrutinen, ta deg en runde rundt i nærområdet og rydd stikkrenner, kummer og andre vannveier frie for snø, is, jord og grus, kvist og løv. Flytt rundballer og campingvogner vekk fra elvebredden, sier Væringstad.

Som del av rutinen bør alle som bor i nærheten av et flomutsatt område følge flomvarslene på varsom.no og abonnere på flomvarsler fra varsom.no. Dette er en gratistjeneste som sender varsler på e-post og SMS med en gang varsler er publisert på varsom.no

Beredskapsforberedelser er i gang

Gode forberedelser er viktig for å redusere mulige flomskader. NVE oppfordrer også beredskapsaktører og kommuner til å iverksette flomforebyggende tiltak og ta en gjennomgang av beredskapsplanene.

NVE følger situasjon tett og har løpende dialog og informasjonsutveksling med vassdragsregulanter, Statsforvaltere og flomutsatte kommuner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *