Rydd vekk livsfarlige knappcellebatterier

Dersom et barn svelger et knappcellebatteri, kan det ha livstruende konsekvenser. Derfor oppfordres foreldre til å ta en sjekk i hjemmet for å se til at det ikke skjer.

De små runde batteriene som ser ut som mynter eller knapper finnes i et stort antall elektriske artikler vi har i hjemmene våre. I alt fra fjernkontroller, elektriske «stearinlys» og bøker med lyd, til bilnøkler, kjøkkenvekter og bursdagskort som spiller musikk.

Farlig kjemi

– Dersom et barn svelger et slikt batteri og det setter seg fast i spiserøret er ikke den største faren kvelning, men at det kan føre til alvorlig indre blødning og i verste fall døden, sier skadeforebygger Tina Hveem Vislie i organisasjonen Skadeforebyggende forum.

Knappcellebatterier som setter seg fast i spiserøret kan reagere med spytt og danne et sterkt basisk produkt som kan etse seg gjennom spiserøret og blodårer.

Denne kjemiske reaksjonen kan skje raskt, på under to timer, men det kan også ta dager eller uker.

– Gjennom vår britiske søsterorganisasjon Rospa kjenner vi til at et barn i England svelget et knappcellebatteri på størrelse med en britisk 10 pence-mynt, altså 2,5 centimetre i diameter, og at det satt fast i halsen i fire måneder. Faren merket til slutt at noe var galt da datteren bare ville spise most mat. Da hun endelig kom seg til sykehuset viste røntgenbilder at batteriet hadde satt seg fast og begynt å etse seg gjennom spiserøret, forteller Hveem Vislie.

Hvor stor er faren?

– Vi har ikke offisiell statistikk på dette temaet i Norge, så vi vet dessverre ikke hvor mange tilfeller det er hvert år. Giftinformasjonen får telefoner som gjelder mistenkt svelging av batterier, men de får ikke vite hva som skjer videre, og om det faktisk var inntatt et batteri. Det vi har er tall fra sammenlignbare land, som kan brukes som et varsko her i Norge, sier Hveem Vislie.

Den engelske organisasjonen Child Accident Prevention Trust melder at i alle fall to barn har dødd hvert år der fordi de har svelget knappcellebatterier med litium.

National Capital Poison Centre, den amerikanske giftinformasjonen, skriver på sine sider at det skjer cirka 3.500 hendelser hvert år der folk i alle aldre svelger knappcellebatterier.

I Australia melder organisasjonen Kidsafe at omtrent 20 barn i uken ender på legevakt eller sykehus pga. mistanke om at de har svelget de små batteriene.

Størrelsen teller

Størrelsen og spenningen i batteriet har en betydning. Batterier med litium er kraftigere og ofte større enn andre batterier.

Knappcellebatterier som er to centimetre i diameter eller større er de farligste. De er store nok til å sette seg fast og sterke nok til å etse seg gjennom vevet. Mindre batterier kan også føre til skade, spesielt hvis de er nye.

Pass også på de brukte batteriene

Ifølge europeisk lov, som også gjelder i Norge, skal alle leker som inneholder batterier ha en skruelås eller måtte åpnes på en så finurlig måte at ikke barn skal klare det. Likevel er det viktig å huske på at det ikke gjelder for produkter som ikke er ment for barn.

– For eksempel kan elektriske telys ha batterideksler som er veldig enkle å åpne. Og leker som er kjøpt utenfor EU, eller på tvilsomme nettsider, kan mangle sikkerheten med skruelås. Det er også lurt å sjekke lamper og annet som barna har på rommet som ikke nødvendigvis er en leke, råder Hveem Vislie.

Også brukte batterier kan føre til mye skade. De fleste av oss tenker nok at når et produkt vi bruker slutter å virke så er det fordi batteriet er tomt for strøm. Det stemmer ikke alltid. Mange brukte batterier har fortsatt nok strøm i seg til å etse hull i et lite barns spiserør.

– Det er greit å vite at i de fleste tilfeller passerer heldigvis batteriet gjennom barnets kropp uten at det gjør skade, men fordi det kan få så alvorlige konsekvenser er det best å være føre var. Og alltid ta kontakt med lege hvis du mistenker at et barn har svelget et knappcellebatteri, avslutter Hveem Vislie.

Hva kan du gjøre hjemme?

  1. Oppbevar batterier utenfor barns synsfelt og rekkevidde, også de brukte.
  2. Når du åpner en pakke med flere batterier, sørg for at barn ikke har tilgang til de resterende batteriene i pakken
  3. Forsikre deg om at batterideksler er forsvarlig lukket og barnesikret, eller at produktet oppbevares utenfor barns rekkevidde.
  4. Sjekk at alle leker, barneklær og sko som lager lyd eller lys har batterideksler som er forsvarlig lukket, helst med skruelås.
  5. Eksempler på helt vanlige produkter som kan inneholde knappcellebatterier: fjernkontroller, bilnøkler, blinkesko, bursdagskort som spiller musikk, bøker med lyd, elektriske telys, høreapparater, termometer, kjøkkenvekt og smartklokker.

Hva gjør du dersom et barn har svelget et batteri (eller du mistenker det):

  1. Ikke vent. Ved mistanke ring legevakten på 116 117, nødnummer 113 eller Giftinformasjonen på 22 59 13 00 med en gang. Ved symptomer eller at det er 100% sikkert at barnet har svelget et batteri, ring nødnummer 113.
  2. Barnet skal ikke drikke eller spise noe. Ikke fremkall brekninger.
  3. Dersom du fortsatt har emballasjen til batteriet, eller produktet som batteriet var i, ta det med til legen slik at de vet hvilken type batteri det er snakk om.
  4. Symptomer er ofte få og vage, men kan være en eller flere av disse: svelgevansker, kvalme, brekninger, sikling, dårlig matlyst og magesmerter, diaré, blodig og/eller mørk avføring, smerter i brystet, hoste eller andre luftveissymptomer, feber.
  5. Nettopp fordi det kan være få symptomer: Stol på instinktene dine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *