Stor økning i sølvkre- og skjeggkre-jobber

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll AS melder om en betydelig økning i antall sølvkre- og skjeggkre-jobber. Oppfordrer til økt fokus på forebygging.

I løpet av 2022 utførte PELIAS 2184 jobber relatert til sølvkre og skjeggkre. I 2023 har dette tallet steget til 3343 jobber, en økning på over 50%. Denne bekymringsfulle trenden viser behovet for økt oppmerksomhet på forebygging for å kontrollere spredningen av disse skadedyrene.

PELIAS utfører oppdrag for flere forsikringsselskaper, og økningen i aktiviteten reflekterer den økende anerkjennelsen av skadedyrbekjempelse som en viktig del av forsikringsstrategier.

-Vi står overfor en markant økning i antall sølvkre- og skjeggkre-relaterte oppdrag, og dette understreker behovet for å intensivere innsatsen for å forebygge spredningen, sier Trond Kristiansen, administrerende direktør i PELIAS. -Forebygging spiller en nøkkelrolle i å kontrollere skadedyrpopulasjoner, og vi oppfordrer alle til å ta dette på alvor for å beskytte hjem og bedrifter.

Viktigere enn noen gang er behovet for å adressere problemet på flere fronter. PELIAS erkjenner viktigheten av å samarbeide med samfunnet for å utdanne om forebyggende tiltak og implementere effektive strategier for å begrense spredningen av skjeggkre. Støvsuging for å fjerne næringstilgang, fjerning av emballasje fra møbler før de tas inn i bygget, og andre forebyggende tiltak kan redusere risikoen for skjeggkreinvasjon.

-Forebygging er ikke bare et ansvar for spesialistene, men en innsats som krever samarbeid fra hele samfunnet. Vi oppfordrer alle til å ta en proaktiv tilnærming for å beskytte sine eiendommer og fellesskap mot disse plagsomme skadedyrene, legger Kristiansen til.

Skjeggkre kan spre seg fra boenhet til boenhet, og en helhetlig tilnærming er nødvendig for å effektivt bekjempe spredningen av skadedyrene. PELIAS understreker viktigheten av rask respons ved mistanke om aktivitet og oppfordrer til bygg-omfattende tiltak i enheter med flere boenheter.

PELIAS forplikter seg til å fortsette å lede innsatsen mot skjeggkre og sølvkre, både gjennom bekjempelse og forebygging, for å sikre trygge og skadedyrfrie miljøer for samfunnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *