Strandsone i Færder kartlegges fra fly

Det er behov for å kartlegge grunne sjøområder i kyst-Norge. Et nytt prosjekt i Færder kommune skal bidra til å endre dette. Nå skal deler av strandsonen i Tjøme og Færder nasjonalpark kartlegges med grønn laser fra fly.

Planen er å fly fredag 12. april, hvis været tillater det. Innbyggere i Færder vil da kunne se fly som skyter laser fra lav høyde. For å få de beste dybdedataene er vi avhengig av blant annet god sikt i vannet.

– I tillegg til å få detaljert informasjon om dybder, håper vi å få gode data av marin geologi og vegetasjon, mudringsområder, sjøkabler og vrak. Dataene kan også være nyttig for kommunens kystsoneplanlegging og saksbehandling, siden det også dekker strandsonen, sier fylkeskartsjef Jon Arne Trollvik ved Kartverket i Vestfold og Telemark.

Dårlig vannkvalitet i Oslofjorden

Prosjektet skal samle inn detaljerte terrengdata fra sjøbunnen og strandsonen fra 0–15 meters dyp, samt dokumentere marin vegetasjon og geologi. Kartverket skal kartlegge området i Færder med flybåren grønn laser, såkalt Lidar-teknologi.

– I Oslofjorden øker utfordringen med dårlig vannkvalitet, som påvirker marint liv og vegetasjon. Vi håper prosjektet bidrar til å dokumentere tilstanden. Vår kartlegging kan støtte videre satsninger som bremser utviklingen, sier Trollvik.

Med på prosjektet er Havforskningsinstituttet, Statsforvalteren, Vestfold fylkeskommune, Nasjonalparkforvalteren, Universitetet i Oslo, Norges geologiske undersøkelse, Inspiria og Færder kommune. Midlene til prosjektet kommer fra Frisk Oslofjord 2 og administreres av Kartverket.

3D-modell

Området som skal kartlegges er ca. 20 km² på østsiden av Tjøme og videre ut i Færder nasjonalpark. I tillegg skal det samles inn data fra et skipsvrak ved Gåsøy. Det blir samtidig tatt flybilder av høy kvalitet som hjelper til med å klassifisere objekter og landskap i og under havoverflaten.

– Det endelige produktet vil være en tredimensjonal terrengmodell med sømløs overgang mellom sjø- og landdata. Terrengmodellen blir tilgjengelig for forskningsmiljøer, forvaltning og undervisning, avslutter Trollvik.

De grunneste kystnære områdene tett opp mot land har i liten grad blitt dybdekartlagt til nå. Årsaken er både teknologiske begrensninger og høye kostnader. Dybdedata fra grunne områder er etterspurt og viktige for blant annet planlegging og en bærekraftig forvaltning av aktiviteter i kystsonen (utbygging, rør, kabler), forskning og maritime operasjoner.

Flybåren laserteknologi for sjøkartlegging er tidligere testet ved Fjøløy og Klosterøy for Marine grunnkart kystsona i Rogaland og dessuten ved øygruppene Helligvær og Bliksvær i Nordland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *