Sykefraværet blant de yngste økte

 

Det legemeldte sykefraværet i Vestfold og Telemark var 6,3 prosent i fjerde kvartal 2023. Dette var en økning fra 5,9 prosent i samme periode i fjor.

Vestfold og Telemark hadde litt høyere sykefravær enn gjennomsnittet i landet hvor sykefraværet var 6 prosent forrige kvartal.

Aldersforskjell

I aldersgruppen fra 25 til 29 år var det høyest økning fra i fjor med 13,6 prosent flere sykmeldte. Nest høyest økning var det i aldersgruppen fra 20 til 24 år med 11 prosent.

– Det er bekymringsfullt at stadig flere unge sykmeldes. Overgangen fra skole og studier til arbeid kan være krevende. Unge arbeidstakere har mindre rutiner og erfaring å støtte seg på i møtet med økende krav i arbeidslivet. En del føler seg overbelastet, og noen ganger ender det med en sykmelding. Vi vet imidlertid at tett og god dialog mellom den ansatte og leder kan bidra til å forebygge sykefravær. Det er viktig med tydelige rammer og gjensidige forventningsavklaringer, sier Marit Gogstad avdelingsdirektør ved NAV Vestfold og Telemark.

Mens psykiske lidelser var årsak til mesteparten av sykefravær for de under 30 år, var muskel og skjelettlidelser årsaken til mesteparten av fraværet for de over 30 år.

 Ulike diagnoser for kvinner og menn

Sykefraværet var høyere for kvinner enn for menn. Mens 8,1 prosent av kvinnene i Vestfold og Telemark var sykmeldte fjerde kvartal, var andelen blant menn 4,9 prosent. Muskel og skjelettlidelser var den diagnosen som førte til mest fravær blant menn, mens psykiske lidelser var årsaken til mest fravær blant kvinner.

Høyest sykefravær i helsesektoren

Det var høyest sykefravær blant de som jobber innen helse- og sosialtjenester, hvor det legemeldte sykefraværet var 8,9 prosent. Lavest sykefravær var det hos de som jobber med kommunikasjon, hvor kun var 3,9 prosent var sykmeldt ved utgangen av 2023.

Bygg og anleggsbransjen hadde et sykefravær på 6,1 prosent. Det var en økning på 14,3 prosent fra samme periode året før.

Høyest sykefravær var det i Siljan og Kragerø med 7,6 og 7,5 prosent. I Tokke var sykefraværet lavest med 4,4 prosent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *