USN-ekspertise bidrar til banebrytende miljøforskning

Universitetet i Sørøst-Norge er invitert inn i to viktige forskningssentre for vannkraft og kraftnett.

Forskningssentre for fornybar energi (FME) er et program i regi av Norges forskningsråd innenfor langsiktig forskning på fornybar energi, effektivisering, co2-håndtering og samfunnsvitenskap. Den totale finansieringen fra Norges forskningsråd er 1,28 milliarder kroner fordelt på åtte sentre over åtte år.

Det er i to av disse USN nå har blitt invitert inn for å bidra med sin ekspertise.

– Dette er vi stolte av. Disse sentrene tar sikte på å møte de store utfordringene energisystemet vårt står overfor: fornye og oppgradere vannkraften, samt effektiv, sikker og bærekraftig drift av distribusjonsnett, sier førsteamanuensis Thomas Øyvang, som skal være USNs faglige kontakt for sentrene.

Verdifull ekspertise

De to sentrene der USN nå deltar som partner, fokuserer på fornybar vannkraft og bærekraftig kraftnett.

– Dette er områder der USN kan bidra med betydningsfull erfaring og ekspertise, sier Thomas Øyvang.

Øyvang leder Universitetet i Sørøst-Norges strategiske forskningsområde på klima, miljø og energi. Partnerskapet i forskningssentrene er en del av universitets målrettede arbeid for å utvikle kunnskap til å møte store samfunnsutfordringer.

Øyvang leder også forskningsrådsprosjektet SysOpt i tett samarbeid med kollega Sambeet Mishra (ekspert innen kraftsystemplanlegging og kraftmarked). SysOpt forsker allerede på samspillet mellom vannkraft og kraftnett. Den verdifulle kunnskapen som SysOpt genererer, vil være et betydningsfullt bidrag fra USN til de nylig etablerte FME-sentrene.

Det vil være forskningsgruppen Electric Power Systems ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk (EIK) som vil lede oppfølgingen av disse sentrene de neste åtte årene.

Dette er forskningssentrene USN skal delta i

  • Bærekraftig kraftnett: SecurEL (koordinert av SINTEF)
    Secure, resilient, and sustainable electricity distribution grids. Senteret har som mål å legge til rette for forskning og innovasjon som bidrar til et sikkert, motstandsdyktig og bærekraftig distribusjonsnett for elektrisitet. Fokus er å sikre strømforsyningssikkerheten og bidra til omstillingen til et nullutslippssamfunn.
  • Fornybar vannkraft: FME RenewHydro (koordinert av NTNU)
    Norwegian research center for renewal of hydropower technology. Senteret tar sikte på å løse utfordringer vannkraftsektoren står overfor i møte med økende krav til fleksibilitet og bærekraft, spesielt med innfasingen av store mengder uregulerbar kraft

FAKTA om forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

  • Tidsbegrensede forskningssentre med konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå.
  • Forskningen er rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap.
  • Ordningen er finansiert av Energidepartetmentet og blir forvaltet av Forskningsrådet med finansiering fra Energidepartementet.
  • Den totale finansieringen fra Norges forskningsråd er 1,28 milliarder kroner fordelt på åtte sentre over åtte år. I tillegg finansieres de enkelte sentrene av bidrag fra næringsliv og FoU-partnere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *