Viderefører elevers mulighet til å få nye sjanser

Prinsippet om at alle fortjener en ny sjanse er et fundament i det norske samfunnet. Muligheten til å ta opp fag gjennom privatistordningen sikrer sosial mobilitet og reduserer karakterpresset på skolen. Derfor er det klokt av regjeringen å la norske elever beholde denne muligheten.

– Vi er enige med regjeringen i at en dårlig dag på eksamen ikke skal frata deg muligheten til å komme inn på ønsket studie for all fremtid. Jeg synes også det er godt å se at regjeringen viser god forståelse for at prosessen med å forbedre karakter i et fag innebærer reell læring for eleven, sier administrerende direktør i Sonans, Marit Aamold Trysnes.

Den grundige prosessen som startet etter at opptaksutvalget la frem sin rapport for halvannet år siden har belyst at det norske opptakssystemet som helhet står seg godt, også i internasjonal sammenheng. Regjeringen ønsker å rydde opp i tilleggspoengene og forenkle opptakssystemet med forslagene de la frem i dag. At dagens privatistordning står støtt er en anerkjennelse av dens viktige bidrag i den norske modellen.

-Vi gleder oss over at alle landets ungdommer beholder muligheten for nye sjanser. Det er klokt av regjeringen å stoppe den foreslåtte endringen som ville ha hugget vitnemål i stein og bundet folk til den 18 år gamle versjonen av seg selv, sier Aamold Trysnes.

Øker kompetansen

Sonans mener det er klokt å beholde det som faktisk fungerer godt og beviselig bidrar til et sosialt og effektivt utdanningssystem. Gjennom privatistordningen øker og forbedrer elever kompetansen sin innenfor kompetansekravene fra videregående skole.

I opptaksutvalgets rapport fra 2022 står det at studentene oppfatter dagens system som transparent og rettferdig. Det var derfor overraskende for mange at det først ble foreslått en total helomvending av hele opptakssystemet.

– Det er godt å se at regjeringen nå har brukt fakta og kunnskap for å beholde muligheten til nye sjanser, samtidig som de har ryddet opp i utfordringene med et komplisert system av tillegspoeng som har bidratt til å øke alderen på førstegangsstuderende, avslutter Aamold Trysnes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *