Viken Idrettskrets har fått over 100 millioner i prosjektstøtte

Viken idrettskrets har nådd en milepæl ved å overskride 100 millioner kroner i prosjektmidler, med en fersk tildeling på 11,6 millioner fra Sparebanksstiftelsen DNB. Dette bringer den totale støtten til 106 millioner de siste årene, og markerer en betydelig innsats for å styrke idrettens rammebetingelser lokalt.

Styremedlem Kjetil Bakke i Viken idrettskrets uttrykker glede over den økte støtten og samarbeidet:
– Disse midlene har i stor grad gått direkte til lokalsamfunnene og styrker idrettens rammebetingelser lokalt.

Han fortsetter:
–Vi er glade for at Sparebanksstiftelsen DNB ser oss som en troverdig samarbeidspartner. Vi mener det er fordi vi ikke bare formidler midlene, men også skaper merverdi til midlene gjennom å tilføre kompetansen fra vår organisasjon.

Viken idrettskrets var en av rundt 40 tilskuddsmottakere som nylig mottok økonomisk støtte fra DNB, symbolisert ved diplomoverrekkelse i DNBs lokaler på Lillestrøm.

Styrking av Aktive Lokalsamfunn og Grønt lys

Denne gangen var det to av idrettskretsens prosjekter som til sammen mottok 11,6 millioner. De to prosjektene var Aktive Lokalsamfunn og Grønt lys. Aktive Lokalsamfunn fokuserer på å bygge tilhørighet, fellesskap og aktivitet i nærmiljøene. Samarbeid med skoler og frivillige organisasjoner er kritisk for å realisere denne visjonen.

Bakke understreker viktigheten av samarbeid:
-Vi ser idretten som en viktig katalysator for å styrke samarbeidet med det offentlige og skoleverket, med mål om en trygg og aktiv oppvekst for barn og unge.

Viken idrettskrets fortsetter å vise vei i å styrke idretten gjennom en imponerende innsats for lokal aktivitet, samarbeid og engasjement.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *