WWF ut mot Norges overforbruk

12. april er dagen da Norge har brukt opp sin andel av verdens naturressurser for i år. Fra nå av bruker vi av naturen på kreditt. WWF Verdens naturfond krever at regjeringen øker tempoet i omstillingen til sirkulær økonomi.

– På grunn av måten vi overforbruker naturen på nærmer vi oss vippepunkter for hvor mye planeten vår kan tåle. I Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder overforbruk. Nå må regjeringen slutte å somle og øke tempoet i omstillingen til sirkulær økonomi slik at forbruket vårt kommer innenfor planetens tålegrenser. Det haster, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Skyhøyt forbruk

Nye beregninger viser at Norge har det 25. høyeste forbruket av naturresurser i verden målt per innbygger. Vår overforbruksdag kommer hele 16 uker før det globale gjennomsnittet, ifølge Global Footprint Network, som regner ut overforbruksdagen globalt og for hvert enkelt land. Dersom alle skulle hatt like høyt forbruk som nordmenn, ville vi ha trengt 3,6 jordkloder.

– I dag er overforbruk årsaken til 90 prosent av naturtap og 55 prosent av klimagassutslipp. Vi kommer ikke til å klare å løse klima- og naturkrisen hvis ikke forbruket går ned. Dette er ikke lenger valgfritt, men helt avgjørende for at mennesker skal kunne leve gode liv på jorda i fremtiden. Politikerne kan ikke lenger skyve ansvaret over på forbrukerne, sier Andaur.

Nylig lanserte regjeringen en handlingsplan for sirkulær økonomi. WWF mener at den ikke står i stil med omstillingen vi må gjennom for å snu utviklingen.

– Vi mangler visjon og slagkraft i sirkulærpolitikken. Regjeringens handlingsplan fremmer ikke de virkemidlene vi trenger. De velger å kjøpe seg tid i form av en ny utredning av tiltak, samtidig kjøres det på for fullt i foregangsland som Finland, Nederland og Danmark. Resultatet er at Norge blir akterutseilt!

Sirkulær revolusjon må til

I mars kom FNs ressurspanel med en rapport som slo fast at verdens forbruk av ressurser kan stige med så mye som 60 prosent innen 2060 om vi fortsetter som før. Ressurspanelet kom også med en kraftig advarsel om at omstillingen må skje nå – dersom vi skal unngå kraftig eskalering i natur- og klimakrisen.

– Å omstille økonomi og forbruk er vanskelig, men ikke umulig. Norge kan begynne med å sette et styrende mål om reduksjon av materialfotavtrykket, slik FNs ressurspanel anbefaler. Vi trenger også sterkere og mer inngripende virkemidler som skatteordninger og statlig støtte som bidrar til at det blir billigere å velge sirkulært fremfor å ta ut stadig flere urørte naturressurser, sier Andaur.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *